TVRR

vineri, 24 iunie 2011

Miting APADAR la Cotroceni: Cerem ca Israelul sa comemoreze suferinta romanilor anti-comunisti

Către:

PREȘEDENȚIA ROMÂNIEI


În atenţia


Domnului PREȘEDINTE TRAIAN BĂSESCUSubscrisa Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Apatrizilor şi Refugiaţilor (APADAR), cu sediul în Bucureşti, str. Batiştei nr. 11, sector 2, prin vice-preşedinte av. Rapcea Mihai, vă solicităm respectuos să țineți seama de următoarele realități istorice – în relațiile cu reprezentanții Statului Israael precum și cei ai comunității evreiești:

După cum bine cunoaşteţi, comunitatea mozaică din România trăieşte şi munceşte în bună pace, chiar dacă istoria acestor meleaguri a fost zbuciumată, plină de controverse  şi de multe ori sângeroasă. Prezenţa în România a Primului Ministru Israelian Benjamin Netanyahu – în aceste zile - reprezintă un prilej pentru noi, de a încerca să clarificăm împreună, sincer şi deschis, “activitatea” unor evrei-comunişti în epoca postbelică din România (Al Doilea Război Mondial).
28 iunie 1940 - A insemnat invadarea României de către trupele sovietice, având ca rezultat, anexarea Basarabiei, Bucovinei şi a Ţinutului Herţa,  precum şi preluarea puterii locale de către evreii-comunişti. Este o lovitură grea, pe care românii au simţit-o în suflet, şi totodată începutul ofensivei comuniste împotriva  Ţării şi a Neamului Românesc.
23 august 1944 - România era “eliberată” de Armata Roşie şi “ocupată” de cea mai odioasă diktatură comunistă! Trebuie să precizăm că la instalarea  prin forţă a comunismului, evreii au avut un rol preponderent şi  condamnabil din punct de vedere istoric ! Componenţa de peste 90% a evreilor-comunişti, printre fondatorii Partidului Comunist Român (în fapt komisari sovietici de etnie mozaică) veniţi în România pe tancurile ruseşti, a însemnat scufundarea Ţării în întunericul celor 45 de ani de teroare roşie comunistă.
După fatidicul an 1944, spirala istorică a suferinţei româneşti a crescut inexorabil, atrăgând în ea zeci de milioane de români deportaţi, ucişi, închişi în temniţele comuniste, privaţi de cele mai elementare drepturi în lagărul comunist. Întregul popor român a fost martirizat, deviat de la cursul său istoric firesc, amputat prin distrugerea unei întregi generaţii de intelectuali şi înlocuirea acestora cu pseudo-valori de sortginte comunistă, a căror influenţă este prezentă şi continuă şi în ziua de astăzi.
Excelenţă,
Nu putem să uităm că marea majoritate a “torţionarilor” şi “educatorilor” din iadul închisorilor comuniste, care au schingiuit şi torturat  sunt de mii de români (opozanţi ai regimului comunist) au fost de etnie mozaică.
Cu titlu de exemplu, amintim că numai torţionarul evreu Bondarenco Pantelimon (Pantiuşa), general şi fost şef al D.G.S.P. din august 1948, ministru adjunct şi locţiitor al ministrului de Interne (1949-1956) se face responsabil de moartea a peste 400.000 de victime anti-comuniste din închisori şi lagăre.
Pentru o reintrare în normalitate, amintiţi-vă de Sanctitatea Sa, Papa Benedict, care şi-a cerut pe bună dreptate scuze pentru responsabilitatea creştină în legătură cu antisemitismul, şi a cerut evreilor şi creştinilor : *să se unească pentru a întări relaţiile şi să continue să meargă împreună pe drumul reconcilierii şi fraternităţii .*

Nu aşteptăm scuze, pentru că noi ştim că doar Dumnezeu, în Mila sa nemărginită, are puterea de a ierta cu adevărat, şi doar Lui ar fi înţelept ca evreii vinovați de aceste crime să îi ceară iertare !

Ce puteti face  d-voastră, în numele românilor din România şi din întreaga lume, este să adoptaţi o poziţie corectă faţă de crimele săvârşite de evreii comuniști,  şi să condamnaţi public holocaustul komunist.

Mai nou, recenta obraznicie a reprezentanţilor Muzeului Holocaustului din SUA care pretind Băncii Naţionale a României să retragă o emisie numismatică care cuprinde patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane, o apreciem ca un atac la adresa Creştinismului Ortodox şi ne aduce în situaţia de a ne face ne indoim de bunele intentii ale evreilor americani.

Vă reamintim de asemenea recentele declaraţii ale Președintelui Statului Israel, dl. Shimon Peres, potrivit cărora acesta a afirmat că „ au cumpărat” Romania, alături de alte ţări, iar Israelul are o poziţie bună ne-având probleme, sunt jicnitoare şi alarmante din perspectiva reconcilierii pe care o dorim cu toţii .

Excelenţă,

În spiritul acestui ADEVĂR, având în vedere proxima vizită oficială a Primului Ministru al Israelului Benjamin Netanyahu în ţara noastră, am aprecia ca pe un gest de solidaritate cu victimele comunismului din România, dacă și Excelența Voastră și Premierul ISraelian  aţi condamna public comunismul ca doctrină politică şi socială care a dus la moartea şi distrugerea materială şi morală a milioane de români.

De altfel bilanţul funebru al victimelor globala ale acestei nefaste ideologii comuniste ridică numărul global al acestora la peste 100 milioane în întreaga lume, fiind cea mai distructivă ideologie din istoria Umanităţii.

O astfel de luare de poziţie nu ar constitui de altfel decât un binemeritat gest de respect faţă de poporul român, având în vedere faptul că toţi şefii de stat din România post-decembristă au onorat memoria victimelor nazismului, vizitând muzeul Holocaustului cu ocazia vizitelor oficiale în Israel, şi regretând în numele umanităţii care ne caracterizează ca popor, pierderile suferite de coreligionarii domnului Benjamin Netanyahu.

În acelaşi spirit al regretului faţă de pierderile suferite de poporul român, ar fi meritoriu dacă aţi binevoi ca, pe parcursul vizitei d-lui Netanyahu în România, ați onora împreună memoria victimelor comunismului, vizitând Memorialul Sighet sau unul dintre abatoarele umane comuniste (Jilava, Aiud sau Gherla).

Pentru o mai bună informare, vă prezentăm în continuare, o  enumerare succintă, a listei celor mai proeminenţi evrei-comunişti, răspunzători de holocaustul komunist din România, ţară pentru care au luptat şi au murit bunicii, părinţii, şi fraţii noştri!

O rugăm pe Excelenţa Voastră să agreeze expresia înaltei noastre consideraţii.
Anexa 1
Lista  evreilor-comunişti care au pus mâna pe România după 1944

 • Ana Pauker ( Hannah Rabinshon) poreclită”Stalin cu fustă”; secretar gen. al CC al Partidului Comunist Român (1944-1948).
 • Ella Diamantestein-secretara Annei Pauker.
 • Ilca Melinescu(Ilka Wasserman)-şefă a MAE;directoarea editurii Cartea Rusă.
 • Carol Lustig-director MAE(1948-1952).
 • Ana Toma(Ana Grossman) –soţia lui Pantelei Botnarenko,şeful Securităţii;ministru la MAE (1950-1952).
 • Avram I.Bunaciu(Abraham Gutman)-ministru al justiţiei(1948-1952);ambasador la ONU(1956-1957);ministru MAE(1958-1961).
 • Leonte Răutu(Lev Oigenstein)-membru CC al PCR (1948-1972) şi multe alte funcţii înalte.
 • Miron Constantinescu(Meher Cohen)-membru al CC al PCR;ministru al Minelor.
 • Ghizela Vass- membru CC al PCR (1948-1984);membru în conducerea Comitetului Democratic Evreiesc în 1950.
 • Leopold Filderman-Preş. al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lânga Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti.
 • Gheorghe Apostol(Aaron Gerschwin)-conducătoral PCR;contracandidat al lui N. Ceauşescu (1945-1988).
 • Heinrich Kreidl-secretar gen. în Min. Lucrarilor.
 • Jean Coller-şef Direcţia de cadre(1945-1950).
 • Walter Roman(Erno Neulander) evreu din Oradea;şef al direcţiei Politice a Armatei;tatăl lui Petre Roman (Prim Ministru al României 1989-1991).
 • Silviu Brucan(Saul Bruckner)conducătorul campaniei de bolşevizare a României;ambasador la Washington (1956-1962).
 • Leonte Tismaneanu(Enea Leon Tismeneţki) redactor şef la editura PCR;profesor la Fac. de Marxism-Leninism;tatăl lui Volodea Tismaneanu, actual preşedinte al IICCMER.
  • Alexandru Nicholschi(Boris Grundberg);evreu basarabean,şef NKVD pt. România;şef la DGSP/MAI (1948-1961).
  • George Silviu(Gersch Golinger); secretar gen. al MAI (1946-1953).
  • Teohari Georgescu(Burah Tescovici) agent NKVD;ministru MAI (1944-1952).
  • Moises Haupt-general,comandant militar al Bucureştiului (1944-1950).

Lista este lungă şi cuprinde încă  211 nume de evrei-comunişti!


Vicepresedinte APADAR
Av. Rapcea Mihai                                                                                        23.06.2011

Niciun comentariu:

Counter

TE-AM PRINS !!!

Sign by Danasoft - Get Your Free Sign

Viziteaza profilul lui Mihai Rapcea pe Colegi.ro Internet Trafic - Top Romanesc - Top Sites Romanian Language - Best Romanian Websites

eu

eu

Arhivă blog